Vil fjerne parkering i hele Rogalandgata for å male røde sykkelfelt

Hvis det ferske forprosjektet vedtas og tilstrekkelig med penger bevilges, kommer gateparkering i den 2,5 km lange Rogalandgata sakte, men sikkert til å forsvinne. Parkering må vike for tosidig sykkelfelt.