HAUGESUND: Arbeidet starter med skilting og klargjøring, men Vegvesenets prosjektleder Einar Færaas understreker at trafikken skal kunne gå relativt normalt i byggeperioden.

- Området blir åpent for vanlig trafikk gjennom anleggsområdet i mesteparten av byggeperioden, men det kan bli stengt i korte perioder, sier Færaas i en pressemelding.

Det betyr at sjåførene i de rundt 30.000 kjøretøyene som passerer dette punktet må regne med kø når arbeidet starter for fullt.

LES OGSÅ: BYGGEARBEID I HELE 2015

- Det kommer til å bli mange endringer i gang- og kjøremønster underveis, og det er derfor viktig at trafikantene følger nøye med på skiltingen. Den kommer til å bli endret ofte, sier Færaas.

Vegvesenet anbefaler alle som kan å benytte omkjøring enten via Raglamyrveien, eller via Norheim-Raglamyr.

Her er en oversikt over hva som skal gjøres

  • Rundt 80 meter veg skal utvides til fire felt med midtdeler i betong.
  • De to eksisterende rundkjøringene skal begge økes i diameter.
  • To uunderganger for syklister og gående skal forlenges for å passe den økte vegbredden ved den sørlige rundkjøringen.
  • Gang- og sykkelveg skal omarbeides og tilpasses kravene til universell utforming.
  • Avkjøringsfelt fra E134 opp til nordlig rundkjøring skal forlenges på grunn av for kort avkjøringsfelt.
  • Bru over E134 blir rehabilitert.
  • Eksisterende vann, avløp og elektro med veglysanlegg oppgraderes

Færaas lover – trass i trafikkork og køer – at «alt blir bra til slutt».

-Trafikkproppen ved Amandasenteret er da borte og trafikksikkerheten mye bedre når alt er ferdig senhøsten 2015, sier han.