– Vi kan ikke gi innholdet bort gratis

Drivkraften bak Øyo-kveldene i Haugesund er ikke utsolgte hus og penger på bok. Men innholdet er for viktig til å bare kunne gis bort. Neste uke handler temakvelden om selvmord.