HAUGESUND: Aibel har gjennom allmøter i dag informert sine ansatte om at konsernet må kvitte seg med i alt 230 ansatte i Norge. Det er foreløpig uklart hvor mange som må gå i Haugesund, som trolig slipper lettere enn andre enheter.

- Per i dag ligger det godt an med arbeid i Haugesund, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal.

Av de 230 personene som må gå, er om lag 180 innenfor de såkalte kjerneområdene som ingeniørtjenester, innkjøp og ledelse. Disse reduksjonene skal tas ved virksomhetene i Bergen, Stavanger, Harstad og Stjørdal.

- Det er ikke behov for å dra ned antall ansatte i Haugesund innenfor disse områdene, sier Sandal.

Resten av nedbemanningen, altså om lag 50 personer, kan bli fordelt på alle Aibels virksomheter.

Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal viser til de mange nybyggskontrakter som gikk til Østen i 2013, og at kunder fra nyåret og utover har redusert sine volum hos Aibel.

- Det betyr at vi må tilpasse bemanningen til den aktuelle arbeidsmengden vi faktisk har, slik vi ser det i dag, sier Sandal.

Hun tror ikke det vil være mulig å unngå oppsigelser ved denne nedbemanningen, og at disse vil være effektive fra 1. april
Aibel har før nedbemanningen godt og vel 5.700 ansatte.