HAUGESUND:  Den første intervjurunden onsdag ga ingen avklaring.

– Vi har bestemt oss for at det ikke blir noen siling av kandidater. Vi skal ha utdypende samtaler med alle de tre kandidatene torsdag i neste uke, sier Haugesunds-ordfører Petter Steen jr. (H).

Ordføreren leder kommunens rekrutteringsutvalg, som skal finne den best egnede kandidaten til rådmannsstillingen i byen. Han opplyser at utvalget skal møtes fredag for å diskutere hva som skal vektlegges i neste intervjurunde.

Haugesunds Avis skrev tidligere i uka at Arne Mo, Jan Tore Hamnøy og Ole Bernt Thorbjørnsen er de tre rådmannskandidatene.

Ordfører Steen vil ikke bekrefte dette. Han sier derimot litt generelt om hvilken ledertype kommunen er på jakt etter.

– Dette ligger i utlysningsteksten. Hovedtemaet er ledelse. Vi har vært tydelige fra dag én på at det er viktig at vi finner en person som både kan lede og motivere en stor medarbeiderflokk til å bringe kommunen videre, sier ordføreren.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hvordan prosessen blir videre etter intervjurunde nummer to.

Rekrutteringsutvalget som består av ordføreren, de sju gruppelederne i bystyret, to tillitsvalgt og nestleder i personalpolitisk utvalg, har som mål at Odd Henry Dahles etterfølger som rådmann skal ansettes i bystyret 3. september. Før den tid skal saken behandles i personalpolitisk utvalg (dato ikke fastsatt) og formannskapet 27. august.

Dette betyr at rekrutteringsutvalget må ha innstillingen sin klar i løpet av to uker.

Stål A. Alfredsen er konstituert som rådmann til den nyansatte kan tiltre.