HAUGESUND: Fylkesnemnda for barnevern i Rogaland har besluttet å flytte de fleste forhandlingsmøter fra Haugesund til Stavanger.

Kommunetopper, barnevernsledere og advokater er sterkt kritiske til vedtaket og mener blant annet det går utover barn og foreldre.

LES OGSÅ: Liadal vil gå til topps i barnevernssak
HAUGESUNDS AVIS MENER: Barnevern på bærtur

Venter i et halvt år

Ingrid Johansen er leder for nemnda. Hun står på sitt.

– Nei, beslutningen er tatt, fastslår hun.

Beslutningen betyr at pårørende, vitner og advokater må reise til Stavanger, i stedet for at nemndlederen drar andre veien.

– Vi sliter med altfor lang saksbehandlingstid og må gjøre noe for effektivisere. Når vi må dra til Haugesund, går det mye tid, som igjen går utover saksbehandlingstiden. Vår oppgave er å fatte riktige avgjørelser, men tiden er også viktig. Vi kan ikke ha det sånn at enkelte må vente i et halvt år på behandling, begrunner Johansen.

Forstår kritikken

Hun forstår at det er langt å reise for de involverte og at det kan svekke rettssikkerheten.

– Det er dessverre sånn at mange må ta denne reisen. I Tysvær, Sauda og Hjelmeland, for eksempel.

– Men det bor vel betydelig flere folk i Karmøy og Haugesund?

– Ja, men vi er altså forpliktet til å unytte ressursene våre på best mulig måte.

Fylkesvaraordfører Terje Halleland (Frp) mener flytting av saker til Stavanger er ulogisk. Nå vil han få til et møte.

Halleland vil vite mer

– Jeg skjønner et nemnda må finne løsninger for å bli mer effektive. Denne beslutningen får derimot konsekvenser for mange. Jeg ser ufornuften i vedtaket. Det hele virker ulogisk og vedtaket virker ikke helt gjennomtenkt, kommenterer Frp-varaordføreren.

Han vil gjerne vite mer om hvorfor nemnda har vedtatt å fjerne muligheten for å avholde forhandlingsmøter i nord.

– Jeg vil snarest be om et møte med lederen i Fylkesnemnda for å bli orientert om bakgrunnen for vedtaket. Ønsket mitt er å få til løsninger som alle kan leve med.

Kontakt med statsråden

Halleland har også kontakt med statsråd og partikollega Solveig Horne om saken

– Jeg vil bringe eventuelle bekymringer videre til Horne.

Horne selv er også godt kjent med saken etter at Haugesunds Avis slo den opp fredag. Hun uttalte da til avisa at hun i utgangspunktet har forståelse for den omleggingen som er gjennomført, siden fylkesnemndene er under press for å drive mer effektivt. Men avisoppslaget og påfølgende henvendelser har gjort at Horne vil be Fylkesnemnda om en orientering.

Støtte fra pårørende

Også stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) reagerer på vedtaket.

– Jeg har problemer med å se noe positivt i å flytte dette til Stavanger. Her er det noen som tenker mest på egen situasjon og ikke på dem de et satt til å hjelpe, mener Stensland.

Karmøy-rådmann Sigurd Eikje er naturligvis fornøyd med at saken har fått region- og rikspolitikere på banen.

– De politiske svarene som har kommet fram er positive. Samtidig har jeg også fått flere støtteerklæringen fra personer som har vært direkte oppi slike barnevernssaker. De er bekymret for barn og foreldres rettssikkerhet og ve og vel, forteller rådmannen.