HAUGESUND: Avtalen gjelder levering av fullintegrerte tjenester for brønntesting og prøvetaking på norsk sokkel for Statoil. Petrotech AS – med hovedkontror på Kvala i Haugesund – har ansvaret for den ene delen i en todelt avtale.


Firmaet skal utføre prøvetaking og spesialiserte analyse- og metering-tjenester. Mye av analysearbeidet vil skje i Petrotechs avanserte laboratorium på Kvala.

Flere nye kontrakter

– Denne avtalen betyr veldig mye for oss. Den gir oss mer aktivitet enn tidligere, sier administrerende direktør Bjørn Dybdahl i Petrotech.


Firmaet har tidligere hatt en tilsvarende avtale med Hydro, som senere fusjonerte olje- og gassdivisjonen sin med Statoil.
– Grovt regnet vil Petrotech i volum utføre en fjerdedel av arbeidet i avtalen mellom Expro og Statoil, sier Dybdahl.


Dette vil sikre sysselsettingen for de 55 ansatte på Kvala, og kanskje føre til nyansettelser.
– Slik temperaturen nå er i oljebransjen, betyr det veldig mye for oss på Kvala å få denne type avtaler, sier Dybdahl.
Nedgangstider i bransjen til tross; Petrotech har nylig vunnet store kontrakter for arbeid i Canada og Tanzania, og signert en stor forskningsavtale med Norsk forskningsråd, Statoil og Total.

Nærmere 8 milliarder

Avtalen mellom Expro og Statoil har en varighet på fire år. Det er opsjoner for å forlenge den med inntil seks nye år.


Avtaleverdien for de fire årene er estimert til 1,5 milliarder kroner. Dybdahl anslår at verdien vil komme opp i en milliard dollar totalt over ti år. Det tilsvarer nærmere 8 milliarder kroner med dagens dollarkurs.


Den delen av avtalen Expro skal utføre er i praksis en forlengelse av en tidligere avtale selskapet har med Statoil.

Petrotech ble etablert av Bjørn Dybdahl og Stavanger Drilling i 1983. Selskapet ble solgt til amerikanske Power Well Services i januar 2005. Halvannet år senere ble dette konsernet kjøpt opp av britiske Expro Group for 4,1 milliarder kroner.