Skal rive Bellevue

Det tidligere restaurantbygget ble i 1981 tatt i bruk som skolebygg for Steinerskolen. Nå planlegger skolen riving og nybygg.