Ikke ny svømmehall før i 2022, og Stadion-tomten vrakes

Kommunedirektøren mener den nordligste delen av Flotmyr er best egnet plassering for det planlagte badet.