Ekstraarbeid forsinker sykkelveien

Den nye sykkelveien mellom Haugaland Kraft og Salhusvegen skulle etter planen bli ferdig til 17. mai. Nå, nesten en måned etter, jobbes det fortsatt for fullt på den 240 meter lange veistrekningen.