Holdningen har endret seg – et transportmiddel for hele året

Salget av elektriske sykler tar av i Haugesund. Det gjør noe med sykkelkulturen.