– En fordel å få komme «hjem» for å ha praksis

Haugesund sykehus vil få langt flere legestudenter i praksis enn tilfellet er i dag. Ordfører Arne-Christian Mohn tror dette også kan ha noe å si for Høgskolens ambisjoner å bli Universitet.