Heldagsskole, ikke motorvei i Karmsundgata og Fagerheim-utbygging legges død

De seks partiene som skal styre Haugesund de neste fire årene, kom med en rekke saker de tar mål av seg å gjennomføre. For eksempel å redusere personbiltrafikken i kommunen.