Røret lå ikke der de trodde. Det betyr at det blir enda trangere her.

Arbeidet i krysset Skjoldavegen/Rogalandgata har tatt en overraskende vei.