– Bare å sammenligne byens gymsaler for å se hva jeg mener

Barn og unge skal få bedre oppvekst i Haugesund, vedtar politikerne. Pluss en handlingsplan mot vold.