Gir seg etter 11 år i tjeneste

Det gir en god følelse av å være med og bygge opp noe fra bunn av. Petter Voilås (19) har vært med på arbeidet.