- Målet er ny festivalsjef innen utgangen av august

Bjarne Dankel pensjonerer seg og Sildajazz søker en ny festivalsjef.