Rustet for kunnskap

– Kreativt, enkelt og effektivt, mener Inger Stolt-Nielsen om 10 timer i teatret.