Her kjører daglig over 20.000 bilister. Snart stenges det ene kjørefeltet fram til jul.

Når transformatorstasjonen fra 60-tallet skal oppgraderes, blir ett kjørefelt stengt i fire måneder. Samtidig får undergangen like ved et provisorisk tak.