ARBEID: De ferskeste arbeidsledighetstallene ble offentliggjort i dag.

Omfanget av de helt arbeidsledige og de som er på tiltak, såkalt bruttoledighet,  ser nå slik ut i Rogaland:

Haugesund: 4,2 %

Vindafjord: 3,6 %

Karmøy: 3,4 %

Sauda: 3,0 %

Tysvær: 2,4 %

Suldal: 0,8 %

Mye bedre enn i fjor

Skrur vi tiden ett år tilbake, er statistikken langt mer hyggelig nå enn da. Ledigheten er gått ned i alle kommunene i Rogaland det siste året.

Ser vi på tallene for de helt ledige, er den prosentvise nedgangen formidabel i Sauda det siste året. 49 prosent nedgang, faktisk. Eller sagt på en annen måte: Fra 63 Sauda-mennesker i desember 2016 til 32 i desember i år.

I Haugesund er det nå 592 helt arbeidsledige. Mange, men i fjor var det enda flere. 283 flere. Noenlunde samme tall og utvikling ser vi i Karmøy.

Elisabeth Lie Nilsen er NAVs markedsleder i Nord-Rogaland. I en epost til Haugesunds Avis har hun analysert tallene – med Nord-Rogaland-briller på.

– Hvis vi sammenligner med samme måned i fjor, har fortsatt  alle kommunene god nedgang i ledigheten. Men hvis vi sammenligner med forrige måned, er det denne gangen en liten økning i antall helt ledige i Nord-Rogaland.  Det er Haugesund som har størst økning på 43 personer. Også i Karmøy er det en liten økning, på 15 personer De andre kommunene har bare små variasjoner i antall, kommenterer Lie Nilsen.

Lysere utsikter

Hun sitter derimot ikke på informasjon om at siste månedstall  er noe vi kommer til å se mer av i Nord-Rogaland framover.

– Ut fra det som er normalt å forvente, så antar vi også at det kan komme til å stige noe i januar. Dette er normalt for sesongen. Med det vi kan se i dag, håper og tror vi tallene vil fortsette å gå nedover etter dette. Det er flere enn tidligere som rapporterer om lysere utsikter i 2018, beroliger NAV-lederen, som også gleder seg over stadig økning av offentlig utlyste stillinger i nordfylket.

Oppsummert har 2017 vært et bra år, med relativt stor nedgang i ledigheten i Nord-Rogaland.

– Skåret i gleden er at det fortsatt er mange langtidsledige. For mange er det en del mismatch mellom hvilken kompetanse disse har og hva som etterspørres i arbeidsmarkedet nå.  Disse vil fortsatt være vår hovedprioritet inn i 2018, lover Lie Nilsen.