Helsinki vil lære om Haugesund

Kjører på: Her da samarbeidsavtalen ble underskrevet i april. Fra venstre: Camilla Hovland i planavdelingen, arkitekt Alf Hovlid i DOGA, ordfører Arne Christian Mohn, byplanlegger Vigleik Winje og seniorrådgiver Morten Rangøy Ednes i DOGA.  ArkivFoto: Lillian Haug Sortland

Kjører på: Her da samarbeidsavtalen ble underskrevet i april. Fra venstre: Camilla Hovland i planavdelingen, arkitekt Alf Hovlid i DOGA, ordfører Arne Christian Mohn, byplanlegger Vigleik Winje og seniorrådgiver Morten Rangøy Ednes i DOGA. ArkivFoto: Lillian Haug Sortland

Artikkelen er over 2 år gammel

Samarbeidet mellom DOGA og Haugesund kommune får stor oppmerksomhet i utlandet. Denne uken skal Haugesund presenteres på en stor konferanse i Helsinki.

DEL

SENTRUMSPLAN: Nylig var representanter for DOGA og Haugesund kommune i Tyskland for å se hvordan byen kan bruke kunst som prosjekt for å skape liv i gater og på tun.

Haugesund har fått 500.000 kroner av KORO, som er en statlig institusjon for kunst i offentlige rom, til et forprosjekt. Sammen med KORO og DOGA (Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter) besøkte de nylig Berlin og Ruhr-området.

I slutten av denne uken drar byplanlegger Vigleik Winje fra Haugesund kommune og seniorrådgiver Morten Ragnøy Ednes fra DOGA til Helsinki.

Der skal Winje holde et foredrag om hvordan Haugesund kommune jobber med kommune- og sentrumsplanen. Filmen om Haugesund er også oversatt til engelsk og skal vises der.

Får oppmerksomhet

– Vi hadde ambisjoner om nasjonal oppmerksomhet, men at vi nå når ut til andre land er en stor anerkjennelse til det vi holder på med, sier Winje.

Nå venter samarbeidspartnerne på svar på ulike EU-prosjekter og hva Haugesund kan hente ut der. Målet er blant annet å få Haugesund inn i et EU-ledet program som skal utvikle en verktøykasse for en bærekraftig havneutvikling.

Haugesund er spesielt interessant i forhold til blandingen av verneverdige boligområder, sentrumsbebyggelse og omfattende industriområde langs sundet.

Satser på fire prosjekt

I samarbeidet med DOGA vil Haugesund kunne hente en god del statlige penger til byutvikling.

Som Haugesunds Avis har skrevet tidligere innebærer samarbeidsavtalen med DOGA at fire prosjekter skal kjøres fram:

1) Bygge og utvikle Flotmyr fra bunn. 2) Knytte øyene i Smedasundet og nordsiden av Karmøy tettere til Haugesund sentrum med båt. 3) Utvikle Risøy. Pluss EU-prosjektet om bærekraftig havneutvikling.

– Haugesund kommune jobber godt på mange plan. Jeg er for det meste et bindeledd til prosjekter og kontaktpersoner, sier Morten Ragnøy Ednes til Haugesunds Avis.

Byplanlegger Winje beskriver flere av prosjektene som omfattende og som det tar tid å utvikle.

Ikke minst prosjektet med å knytte Karmøy og Haugesund tettere sammen med båt. Men arbeidet er i gang.

Artikkeltags