– Mange gamle hus er overraskende solide

Hver dag kontaktes byantikvar Trygve Eriksen jr. av haugesundere som vil diskutere veien videre for sine gamle boliger. Ofte er det lite som skal til for å gjøre et gammelt hus til et godt hjem for en moderne familie, mener han.