HAUGESUND: – Det er jo en enorm næring hvor rundt 100.000 mennesker er tilknyttet.Den 24 år gamle haugesunderen, som jobber som førstestyrmann i Solstad Offshore, har sammen med 30 andre deltakere de to siste dagene vært med på en maritim ungdomspolitikersamling i Haugesund, i regi av Norges Rederiforbund og interesseorganisasjonen YoungShip.

– Konferansen har et sammensatt program som veldig godt dekker helheten. Dessuten har arrangørene fått tak i folk som kan forklare ungdomspolitikerne om næringens utfordringer, forteller Eirik Vormedal.

Og akkurat det er intensjonen bak konferansen, ifølge styreleder i YoungShip Haugesund, Ann-Helen Langaker.

– Vi prøver å gi ungdomspolitikerne innblikk i maritim næring. Noe av målsettingen er å vise hvilke behov som i framtiden vil gjelde for beslutningstakerne.

– Ser verdien

Haugesund-ordfører Petter Steen jr. vektlegger også opplæringsaspektet i forhold til framtidens politikere.

– Det er viktig for oss at politikere fra forskjellige partier ser verdien av den maritime næringen. En tredel av alle arbeidstakere mellom Boknafjorden og Bømlafjorden jobber innenfor en virksomhet som er knyttet opp mot det maritime. Og i den sammenheng vil blant annet rammevilkår, rekruttering og arbeidsinnvandring være viktig i framtiden, sier Steen.