Stuve-seier i Høyesterett

VANT FRAM: Advokat Anders Brosveet er ikke overrasket over utfallet, men at Klinikk Haugesund måtte anke helt til Høyesterett for å vinne fram. 
Arkivfoto: Håkon Eikesdal

VANT FRAM: Advokat Anders Brosveet er ikke overrasket over utfallet, men at Klinikk Haugesund måtte anke helt til Høyesterett for å vinne fram. Arkivfoto: Håkon Eikesdal

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Klinikk Haugesund får tilbakebetalt 2,5 millioner kroner fra staten. Pengene ble inndradd da klinikkeier Ragnhild Stuve i 2010 ble dømt for grov økonomisk utroskap.

DEL

HAUGESUND: Søksmålet fra Klinikk Haugesund AS mot påtalemyndigheten ble avvist både i tingretten og lagmannsretten. Saken ble anket til Høyesterett, som i en enstemmig kjennelse har gitt saksøker medhold i at det inndratte beløpet skal tilbakeføres klinikken for å dekke dens tap i saken.

Del på Facebook


– Det har forundret meg at vi måtte gå helt til Høyesterett for å få gehør for noe som er så opplagt. Det er ganske enkel logikk at utfallet måtte bli slik. Straffesaken ble jo ført for å beskytte Klinikk Haugesunds interesser. Da henger det ikke i hop å straffe selskapet økonomisk, sier advokat Anders Brosveet, som førte saken for Klinikk Haugesund.

Søksmålet ble fremmet etter at Ragnhild Stuve i 2010 ble dømt til fengsel i ni måneder – seks av disse betinget – og inndraging av 2,5 millioner kroner for grovt økonomisk utroskap. Årsaken var at Stuve hadde fakturert sin egen klinikk for 2,5 millioner kroner uten at det ble levert noen tjenester.

Kjernen i saken er om straffelovens regler om at inndratt utbytte kan gå til å dekke fornærmedes tap, også gjelder når fornærmede er et aksjeselskap som er fullt ut eid av domfelte.

Skal verne selskapet

Brosveet har i Høyesterett fått gjennomslag for sine hovedargumenter: Når selskapet og selskapets eier blir sett på som to selvstendige rettssubjekter i straffesaken, må det samme gjelde ved anvendelse av inndragingsreglene.

Formålet med disse reglene er å verne om det skadelidende selskapets interesser. Inndraging skal føre til at situasjonen blir nullstilt til slik den var før den straffbare handlingen.

Er uenig

Påtalemyndigheten mener at det vil være i strid med allmenn rettsoppfatning og allmennpreventive hensyn dersom Stuves heleide selskap skulle få erstattet sitt tap av de inndratte midlene.

Høyesterett er uenig i dette.

«Tiltalte er dømt til straff for utroskapshandlingen, og selskapet er i ettertid beskattet for det unndratte beløp. Inndragning er ikke straff. Formålet bak inndragningsinstituttet (...) bærer ikke lenger enn til gjenoppretting av situasjonen», heter det i kjennelsen fra Høyesterett.

Det har ikke lyktes Haugesunds Avis å få en kommentar til saken fra statsadvokat Tor Henning Knudsen.

Artikkeltags