HAUGESUND: - Forhåndsstemming på skolen vil nok gjøre det lettere for oss å bruke tid på å stemme, sier Lovisa Jamne.

Sammen med Arlinda Peci, Ahmad Ferdaus Rasooli, Trine Lise Nybru, Anette Landrå Nes, Victoria Brynjelsen, Sigbjørn Brekke, Hilde Skjold og Silje Rørtveit stiller hun seg positiv til forslaget Venstre i dag fremmer til valgstyret i Haugesund.

– Ikke alle vet hvordan valg foregår. Når det er lettere tilgjengelig kan en kanskje få flere med, sier andreklassingene på Skeisvang videregående skole.

Haugesund kommune har lavere valgdeltakelse blant førstegangsvelgere enn landsgjennomsnittet.

– Vi fremmer forslaget fordi det er bekymringsfylt at så få unge stemmer, sier Svein Abrahamsen (V).

Vil senke terskelen

Han trekker også fram ordfører Petter Steen jr. sin nyttårstale som bakgrunn for forslaget.

– Ordføreren snakket om stemmerettsjubileet og at det er en fin anledning til å få flere til å benytte retten, sier Abrahamsen.

Han har tro på at flere vil stemme dersom det legges til rette for forhåndsstemming.

– Vi ønsker å senke terskelen for å stemme. Det viser seg at det er lettere å stemme igjen dersom de har stemt en gang, forteller Abrahamsen.

Vil spre seg på skolene

– Det handler om at det må gjøres tilgjengelig for ungdommen. Da kan en også få opp engasjementet, sier Rasooli.

Tiden vil også spille en rolle, tror ungdommene.

– Mange har det travelt og gidder ikke bruke tiden på å dra til valglokale, sier Rørtveit.

Vennegjengen på Skeisvang videregående skole er alle innstilt på å benytte seg av stemmeretten sin.

– Det blir nok slik at når noen begynner å stemme har det lettere for å spre seg når de gjør det på skolen, mener Jamne.