Knutsen ser resultater: – Det er en enorm forskjell

– Det positive er jo selvfølgelig at det blir mindre utslipp, men vi kan ikke legge skjul på at reduksjon i drivstoffkostnad også spiller en positiv rolle for rederiet.