Belag deg på store endringer her fra i dag og helt fram til mars

Onsdag begynner arbeiderne å rigge seg til i krysset Rogalandgata/Skjoldavegen. To kjørefelt i krysset blir stengt ut februar.