Kjøper seg inn i bedrift og satser nasjonalt

– Vi har gått inn med samlet sett cirka to millioner kroner, sier daglig leder.