Må fjerne 40 stillinger i vårt politidistrikt

Sør-vest politidistrikt bruker mye mer penger enn det som er budsjettert.