Nei fra staten forsinker ny vei fra Haugesund til Sveio

Fylkesmannen i Rogaland har sagt nei til massedeponi nord for Saltveit. Dermed blir det ikke byggestart i 2019 likevel.