– Her har det vært helt kaos

Kaotiske parkeringsforhold har ført til farlige situasjoner i boligområde. Nå tas det grep.