Haugesunds innbyggere betaler dyrt i alle slags skatter, avgifter, eiendomsskatt og bompasseringer. Det vi kan forvente i bytte er derfor et minimum av veistandard. Det samme gjør syklister og gående som også betaler skatt. Vi mener at verken vei eller gangsti per i dag holder mål, bortsett fra all de nyasfaltert veiene i skogs og naturområder.

Vi i Liberalistene vil om vi blir valgt arbeide for at kommunens ledelse prioriterer vedlikehold av eksisterende vei og gangsti slik at befolkningen slipper ekstrautgifter ved hele tiden å bytte slitedeler på bilene etter å ha kjørt i hull etter hull. Eller at den miserable veistandarden som de med fottøy, barnevogner og funksjonshemmede opplever. Vi mener at byens befolkning har krav på brukbar vei mer et lysende og “unik selfie parkeringshus” som er hva politikere virker å være mest opptatt av.

Det er som regel der folk bor, i boligfeltene at det er manglende vedlikehold. Dette viser godt hvordan den politiske ledelsen alltid velger å ikke ta innbyggernes behov på alvor. Innbyggernes opplevelse av byen virker heller ikke ha noen spesiell interesse for politikerne for tiden. Politikerne lover og lyver om å gjøre noe, men det ender stort sett opp med sløsete symbol prosjekter i sentrum.

Vi ønsker at det skal bli mulig for borettslag og velforeninger i større grad å overta vedlikeholdet i sitt området for å sikre at alle får bedre vei.