Viktig å være åpen om alle sider ved fiskeoppdrett

Artikkelen er over 4 år gammel

Marinebiolog Rebekka Varne mener det er viktig å være åpen om alle sider ved fiskeoppdrett. I mai fullførte hun doktorgraden sin, der hun har undersøkt effekten av rømt oppdrettstorsk på lokal vill torskebestand.