Med regjeringsskiftet har regionale krefter igjen løftet ideen om et havdirektorat i Haugesund. Regionrådsleder for Haugalandet Arne-Christian Mohn og Haugaland Vekst-sjef K. Tormod Karlsen har sammen med Samarbeidsrådet for Sunnhordland sendt brev til statsministeren der de igjen tar opp behovet for å lage et havdirektorat bygget på Sjøfartsdirektoratet i Haugesund.

Dette ble tatt opp også i 2019 da den forrige regjeringen jobbet med sin maritime strategi.

Forslaget blir bare bedre og bedre. Havområdene våre er en enorm og sammensatt ressursbase innenfor mange forskjellige næringer. Ofte vil interessene være kryssende. Med den pågående og kommende utviklingen innenfor havvindkraft blir dette tydeligere og tydeligere.

Sjøfart, fiskeri, oppdrett, energifangst, miljø og mineralutvinning er bare av noen av temaene som krever større grad av samordning. Mulighetene er gigantiske, men utfordringene er også mange. Å samle flere funksjoner innenfor fagmiljøene og byråkratiet, virker som en opplagt god idé – uavhengig av lokalisering.

Så er vi selvsagt helt enige i at Haugesund er et opplagt førstevalg når man ser på plassering av et slikt eventuelt direktorat. Her er kompetansen stor og sammensatt. Vi har sterke fagmiljøer i eksisterende virksomheter, og er i førersetet når det gjelder nye.

Vi har forskning og utdanning, og vi har Sjøfartsdirektoratet som har vist at regionen klarer å samle den nødvendige kompetansen innenfor denne sektoren. Vi har også solide fagfolk i Kystverket, i rederiene og serviceselskapene, samt tradisjon og moderne drift innenfor fiskeri og sjømat.

Vi regner med at en region full av ordførere fra Ap og Sp har gode kommunikasjonslinjer inn til regjeringen, og at ideen om et havdirektorat i Haugesund nå kan få noe mer tyngde og fart.