Det er mer enn et halvt år siden Kolbein Falkeid gikk bort, og ennå har ikke kommunen bestemt seg hvordan han skal hedres. Det er for dårlig.

Etter å ha fulgt saken og debatten rundt den er det en gate plan- og miljøutvalget vil gi ham. Det er kanskje det billigste alternativet, men ikke like lett for de som bor i gaten.

Å forandre på adressen kan føre til problemer. Det kan skape forvirring for både det offentlige, posten som skal frem, og for familie og venner. Derfor er et gatenavn ingen god løsning.

Da er en statue et bedre valg. Man skulle tro det var en enkel sak å få lagd en statue eller en skulptur av ham, men det blir kanskje for dyrt. Det er vanskelig å se noen annen grunn til at det ikke virker å være aktuelt.

En rekke av Haugesunds mest kjente personer har fått sin statue etter sin bortgang. Derfor er det vanskelig å forstå at kommunen absolutt skal velge gate-alternativet for en av Norges største lyrikere.

Flere har blant annet foreslått å gi ham en statue eller skulptur i Bibliotekparken. Forslagene er verdt å lytte til. Man finner vel ikke en mer egnet sted enn det for en dikter.

Steinparken i Haraldsgata er et annet passende sted å reise en statue av ham. Kolbein Falkeid var en byens mann, og kjente gatene bedre enn mange andre.

Men, det er et utvalg som har det siste ordet i hvordan han skal hedres, og det må respekteres. Bare det ikke tar så lang tid at lyrikeren for mange koker ned til barer å bli et kjært minne. Og ikke så mye mer enn det.

Kolbein Falkeid er verdt mye mer enn det.