Heftig søkerliste til prosjektstilling: - Jeg har kjempelyst på jobben

Lokalpolitiker blant 35 søkere til nyopprettet prosjektstilling.