KRIM: Liadal dømmes også til å betale erstatning på 99.872 kroner til Stortinget, og må betale 30.000 kroner i saksomkostninger.

Liadal har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men nekter for at bedrageriene er gjort med forsett.

Det var ikke retten enig i. Liadal er funnet skyldig i 47 av de 52 postene i tiltalen mot henne. Dommen er på 105 sider, og tingrettsdommer Steinar Backe leser bare utdrag i retten.

Totalt dømmes Liadal for å ha levert 61 feilaktige reiseregninger mellom høsten 2016 og 2018. Hun mottok da 125.353 kroner hun ikke hadde krav på.

Forholdene i tiltalen strekker seg fra 2016 til 2018. Der heter det at hun oppga feil opplysninger om reiser som enten ikke ble gjennomført, som ikke var knyttet til vervet hennes som stortingsrepresentant, ikke utløste noen rett til reiserefusjon eller at opplysninger som ga en større utbetaling ble lagt til.

På spørsmål om hun vil anke dommen, svarte Liadal at hun tar betenkningstid .

Kritiserer Stortinget

Bedrageriet regnes som grovt fordi det «særlig legges vekt på at det er begått ved flere anledninger, over lengre tid og fordi lovbryteren har misbrukt verv.»

Stortingets administrasjon får også kritikk ettersom det ikke foretas noen vurdering av om reisene er nødvendige eller kontroll av de innleverte regningene. Det har heller ikke vært krav til dokumentasjon.

«Når man vet hvilke krav som stilles til dokumentasjon i enhver annen virksomhet, fremstår det for retten noe underlig at det for Stortinget er utviklet et så mangelfullt kontrollregime. Dette gir en vid adgang til misbruk, da systemet for reisegodtgjørelse helt er basert på tillit, og under den forutsetning at den enkelte representant leverer reelle reiseregninger med riktige opplysninger, uten mulighet for kontroll. Stortingets administrasjon har ikke blitt gitt verktøy egnet til å føre kontroll med sitt eget regelverk, og dette stiller særlige krav til de opplysningene representantene gir,» skriver retten.

«Påfallende» dårlig hukommelse

Retten vedgår at det er vanskelig å forklare seg konkret om 700 reiseregninger, men mener Liadal må ha kjent systemet godt og burde ha husket regninger som ble levert kort tid etter at de ble opprettet.

«Retten finner imidlertid den fortsatte dårlige hukommelsen påfallende. Selv om det er mange reiser, burde det likevel være mulig å huske noen av dem. Der reisene kan opplyses med bilder og annen dokumentasjon på hvor hun har vært, må det forventes at tiltalte vil huske noe mer enn hun gjorde uten disse opplysningene,» heter det i dommen.

Retten viser blant annet til den uriktige kjørelengden som ble oppført mellom Haugesund og Oslo:

«At tiltalte etter nesten en hel stortingsperiode plutselig skulle få det for seg at antall kilometer mellom Haugesund og Oslo var 600 km, fester ikke retten lit til. Dette var en distanse tiltalte hadde kjørt mange ganger, det var hennes pendleravstand til Stortinget, og det at hun frem til 2016 oppga riktig avstand, viser at hun visste hvor langt det var. Oppføringen av den uriktige avstanden på 600 km, kan dermed ikke ha vært av noen annen grunn enn å få utbetalt mer i kilometergodtgjørelse enn hun hadde krav på. Dette ble gjort bevisst, og hun handlet forsettlig.»

Retten har også kommet til at styrevervet i Rutebåten Utsira AS er et privat verv, og dermed ikke knyttet til vervet som stortingsrepresentant.

Krevde ni måneders fengsel

Påtalemyndigheten la ned påstand om ni måneders fengsel for grovt bedrageri på til sammen 125.353 kroner, fordelt på 56 reiseregninger.

I tillegg mente aktoratet at hun skal tilbakebetale 107.867 kroner til Stortinget, samt betale 300.000 kroner i saksomkostninger etter den seks uker lange rettssaken.

– Bedrageriet i saken har pågått over to år. Hun har sendt inn helt fiktive reiseregninger. Det kan se ut som det har utviklet seg til en vane for henne. De er regelmessig levert – og har skaffet henne en ekstrainntekt. Hun har hatt et fast forbrytersk forsett. Hennes bedrageri skiller seg fra andre, på grunn av Liadals rolle som stortingsrepresentant. Det allmennpreventive hensynet teller tungt i denne saken, sa aktor Kristin Rusdal.

– Dette er en alvorlig sak, både for Hege Liadal og for politikken, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet i en uttalelse til NTB.

– Politikere er avhengige av folks tillit, og det er trist når vi får saker som dette. Vi tar dommen fra Oslo tingrett til etterretning og er glad for at Liadal hele tiden har sagt at hun vil gjøre opp for seg. Samtidig har Hege i flere år gjort en god jobb som folkevalgt for vårt parti, og vi vil støtte henne som medmenneske i tida som kommer, sier Stenseng.

Les også

Dette er Liadal-saken