UTENRIKS: På en kanonlavett trukket av 98 marinesoldater ble dronningens kiste fraktet inn i Westminster Abbey, der 2.000 verdensledere, kongelige og britiske politikere, adelige og andre hadde kommet for å delta i dronning Elizabeths gravferd.

Bak prosesjonen fulgte dronningens barn – kong Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward – og to av barnebarna hennes, prins William og prins Harry.

Langs ferden mellom Westminster Hall og Westminster Abbey hadde folket samlet seg for å få et glimt av kisten til sin monark gjennom 70 år. Dronning Elizabeth døde 8. september, 96 år gammel. Oppå kisten lå dronningens riksregalier, og en bukett fra hennes eldste sønn og arving, kong Charles.

Buketten besto av blomster fra hagene ved Buckingham Palace, Clarence House og Highgrove House – steder dronningen elsket å være.

Kongefamilien

Enda flere medlemmer av kongefamilien fulgte kisten opp kirkegulvet i Westminster Abbey. Blant dem dronning Camilla, som gikk ved siden av sin ektemann, kongen. Også prinsesse Kate sluttet seg til prins William sammen med to av deres tre barn, prins George og prinsesse Charlotte, dronningens oldebarn.

Gudstjenesten startet med salmen «The Sentences», som har blitt spilt i hver kongelige begravelse i Storbritannia siden 1700-tallet.

– Her hvor Elizabeth ble viet og kronet, samles vi fra hele nasjonen, fra Det britiske samveldet og hele verden for å sørge over tapet, for å minnes hennes lange liv i uselvisk tjeneste og overgi henne til Gud vår skaper og gjenløser, ble det sagt i åpningsordene til David Hoyle, presten ved Westminster Abbey.

Norges kong Harald og dronning Sonja satt rett overfor den britiske kongefamilien under gudstjenesten, like ved både Danmarks dronning Margrete og det svenske kongeparet.

– Kjærlig sinnelag

Det ble en høytidelig gudstjeneste i den fullsatte kirken. Statsminister Liz Truss var blant flere som leste fra bibelen under seremonien, og det ble sunget flere salmer med historisk betydning. Blant dem var salmen komponert til dronningens kroning i 1953, i likhet med én som ble sunget da hun giftet seg med prins Philip.

Også en ny salme komponert spesielt for gravferden, var å høre under gudstjenesten.

Erkebiskopen av Canterbury, som ledet gudstjenesten, hyllet dronningens tjeneste i sin tale.

– Hennes majestet erklærte på sin 21-årsdag at hele livet hennes skulle vies til å tjene nasjonen og samveldet. Sjelden har et slikt løfte blitt holdt så godt, var blant erkebiskop Justin Welbys første ord i prekenen.

Videre vektla han Elizabeths kjærlige sinnelag.

– Mennesker som tjener i kjærlighet, er sjeldne i alle samfunnslag. Ledere som tjener i kjærlighet, er enda sjeldnere, sa han om den avdøde dronningen.

«God Save The King»

På slutten av gudstjenesten i Westminster Abbey ble det holdt to minutters stillhet for å hedre den avdøde dronningen.

Etterpå ble Storbritannias nasjonalsang sunget i ny drakt – teksten har som følge av dronningens død blitt endret fra «God Save The Queen» til «God Save The King».

Kong Charles, som har vært Storbritannias monark i elleve dager, var tydelig rørt da de 2.000 gjestene i kirken reiste seg og sang kongehymnen til hans ære.

Gudstjenesten ble avsluttet ved at dronningens kiste ble fraktet ut av Westminster Abbey. Derfra skal den videre til sitt siste hvilested, St. Georg-kapellet ved Windsor slott. Der skal kisten ligge ved siden av den til hennes ektemann gjennom 70 år, prins Philip, som døde i fjor.

Offentlig fridag

Over hele Storbritannia blir det arrangert offentlige visninger av begravelsen i parker og i kinosaler, og det var på forhånd ventet at flere millioner ville følge gravferden på TV.

Dagen har blitt erklært som offentlig fridag i Storbritannia, og hundretusener brukte derfor anledningen til å reise til London sentrum for å ta del i det historiske øyeblikket.

Lenge før gudstjenesten i Westminster Abbey begynte, meldte byens myndigheter at områdene avsatt til publikum langs gravferdsprosesjonen, var fylt opp.