Et slikt forbud høres ikke altfor kontroversielt ut. Det er ikke så mange av oss som synes en treåring skal begynne å røyke. Kjøper man tobakk til seksåringen sin, tror jeg de fleste forstår at det kan komme en telefon fra barnevernet.

Men det er jo en twist. Poenget er å forby tobakk for alle som er født etter 2010, for alltid. Altså, når de blir 18, får de fortsatt ikke kjøpt sigaretter i norske butikker. Når de blir 70, får de ikke handle pipetobakk, om de plutselig skulle ønske det. Da blir forslaget mer interessant å diskutere.

Mange vil nok hevde at voksne folk skal kunne velge å utsette kroppen sin for nikotin og tjære. Kanskje det, men hvorfor? Fordi det er godt, om man venner seg til det; blir hekta?

Så ... hvis du har barn eller barnebarn, eller tenker å få det en gang. Når tenker du at de bør vurdere å begynne å røyke?

Kanskje ikke mens de selv har små barn? Eller ser du helst at de slipper å utsettes for den mulige fristelsen for noe som skjærer år av livene deres?

Man kan ta en prinsipiell tilnærming. At alt skal være lov, og så kan voksne, ansvarlige mennesker velge selv. Jo, da, jeg ønsker at folk skal ha lov til å gjøre dumme ting. Jeg jobber jo i mediene.

Men hvor skal grensene gå? Skal voksne, ansvarlige mennesker kunne velge å kjøre i 100 km/t i Karmsundgata? Hvilke andre skadelige substanser ønsker vi skal være lovlige? Alle? Det prinsipielle argumentet er ikke så solid likevel.

Jeg tror mange kan være enige om at risiko og skadepotensial bør ha mye å si når et samfunn skal vurdere hva som bør være lov eller forbudt.

I januar kom det en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og det nasjonale kreftinstituttet i USA (NIC). Den slo fast at røyking er den viktigste dødsårsaken i verden, som vi kan forebygge. Rapporten sier at røyking gir verdenssamfunnet 8.500 milliarder kroner i helsekostnader og redusert produktivitet. Hvert år.

Så påstår muligens noen at røykerne betaler for dette gjennom de heftige avgiftene som legges på tobakkssalg. Nei. Rapporten anslår at det tas inn 2.300 milliarder kroner i slike avgifter og skatt. Tobakksprodusentenes inntekter, om vi skulle ta hensyn til dem, er også et par billioner mindre enn det samfunnet taper.

Videre fortelles det at ti personer dør hvert minutt på grunn av røyking. Dette antallet øker.

I Norge røyker stadig færre. Ifølge Statistisk sentralbyrå var tolv prosent av alle nordmenn mellom 16 og 74 år dagligrøykere i fjor. Ti år tidligere var prosenten dobbelt så høy. Andelen av-og-til-røykere ligger derimot ganske stabil på rundt ti prosent. Og har du lav utdanning, øker sannsynligheten for at du røyker. Sammenholder man dette med prisen på tobakk og inntektsnivå, blir det opplagt at røyking også bidrar til større sosiale forskjeller i Norge. Man kan si røykerne er en forfulgt minoritet, men en som velger å påføre seg selv og andre skade og kostnader.

Nordmenn dør selvsagt også av røyking. Sannsynligheten for å dø, er 100 prosent for oss alle, men sjansen for å leve lenge kan man påvirke. Ser vi på aldersgruppen fra 40 til 70 år, var røyking en hoved- eller medvirkende årsak ved 26 prosent av alle dødsfall blant kvinner og 40 prosent av alle dødsfall blant menn. Tallene er fra forskning presentert av professor Stein Emil Vollset med flere, riktignok for ti år siden. Artikkelen sa videre at kvinner som døde av røyking i denne aldersgruppen, tapte i gjennomsnitt 14 leveår. For menn var gjennomsnittet 20 år.

Så vil enkelte artigkarer si at det er de kjipe årene man mister. Da bør man i så fall også gjøre andre grep i livet sitt.

I år har Siv og de beregnet at staten skal ta inn sju milliarder kroner fra tobakksavgifter. Det er også satt opp regnestykker som påstår at samfunnet sparer penger på grunn av at folk dør før de får tatt ut pensjon og fylt sykehjemmene. Vel, de fleste som dør av røyking, koster normalt noen kroner på veien, og en del ryker tidlig ut av arbeidslivet. Eventuelle inntekter tror jeg likevel vi kan og skal klare oss uten.

Så la oss forby røyking for alle født etter 2010, for eksempel. Årstallet er ikke avgjørende. Vi kan godt sette 2000, men det tar vel fort et år eller to å innføre et slikt forbud. Og det kan jo hende dagens 16-åringer har lagt noen voldsomme planer for hvordan de skal dra og kjøpe røyk så fort de fyller 18 ...

Uansett hvor grensa settes, er det en fare for at noen av «de for unge» vil dra til utlandet for å handle røyk. Men jeg tror jeg nevnte at dette var et globalt problem.

Forbudsforslaget har jeg dessuten ikke sugd fra egen sigarett. Det kommer fra Russland. Tenk det! Riktignok er der forslaget å forby tobakk for alle født fra og med 2015, men her er det bare å plukke et årstall. (Det russiske helsedepartementet har en rekke forslag, og det er ikke gitt at alle blir gjennomført.)

Men hvorfor skal ikke vi gå foran i Norge? Irland slo oss så vidt med røykeloven de fleste av oss nå er blitt glad i, selv om den var svært kontroversiell da den kom i 2004.

Her er det mulig å bli helt, helsepolitiker Sveinung Stensland. Ta eventuelt en alvorsprat med Bent Høie. Når vi på alle bauger og kanter kjemper mot kreft, kan vi ikke holde på med denne røykinga. Nok nå. God helg, med eller uten røyk.

PS! E-sigaretter? Ja, det er vel mindre skadelig, men, ærlig talt, det ser jo ikke engang tøft ut.

PPS! Snus? Flere undersøkelser viser at overgang fra røyking til snusing reduserer helserisikoen med minimum 90 prosent. Ikke noe for meg, men opplagt et smartere valg enn røyk.