Skal bort når Flotmyr blir ny

Flere tiår med manglende vedlikehold gjør at terminalbygget rives når Flotmyr skal utvikles videre.