BEREDSKAP: – Vi kan ikke forholde oss rolig slik som denne situasjonen oppleves, og vi trenger å vite at hjelpen er der hvis noe skulle ha skjedd. Det gjør vi ikke nå, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen, og understreker at de som har sitt virke på havet er opptatt av at den nødvendige beredskapen er tilgjengelig.

Ser alvorlig på situasjonen

Ingebrigtsen trekker fram hendelsen på Sola i slutten av november i fjor hvor et av de nye redningshelikoptrene veltet under testkjøring på bakken.

– Det innebærer trolig en ytterligere utsettelse av innfasingen og dette skaper betydelig usikkerhet om redningsberedskapen. Det er svært alvorlig og en situasjon vi derfor ikke kan la være å påpeke og komme med innspill til, sier han til Haugesunds Avis.

Redningsleder ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS)Ståle Jamtli mener at denne forsinkelsen ikke påvirker sikkerheten på havet, og sier at beredskapen er ivaretatt inntil videre.

– De nye helikoptrene skal bare erstatte de Sea King redningshelikoptrene som allerede er i bruk. Det er ikke nødvendig å bekymre seg før vi eventuelt kommer til det punktet hvor disse ikke fungerer lenger, sier han.

Ønsker svar

Torsdag forrige uke sendte Norges Fiskarlag brev til både Justis- og Forsvarsdepartementet hvor de uttrykket sin store bekymring knyttet til at innfasingen av de nye redningshelikoptrene stadig utsettes.

– Men vi ser positivt på at redningshelikoptrene skal byttes ut med moderne maskiner med større kapasitet, og vi har som representant for brukerne deltatt i prosessen knyttet til utvelgelse av nye redningshelikoptertype, sier Ingebrigtsen.

Lederen i Fiskerlaget forklarer at de i tillegg er svært positive til fornyelse av kystvaktflåten og til innfasingen av de nye kystvakthelikoptrene (NH 90).

– Samtidig som vi har en uavklart situasjon med redningshelikoptrene, er også innfasingen av de nye kystvakthelikoptrene betydelig utsatt. Opprinnelig var planen at disse maskinene skulle fases inn i perioden 2005-2008, sier han.

Deler bekymringen

Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret Endre Barane forteller at de for øyeblikket venter på en rapport som skal framlegges av forsvarsstaben 23. januar.

– Den kommer til å bli avgjørende på hvor de nye kystvakthelikoptrene blir fordelt. Enten blir det til fregattene eller til Kystvakten, og det vil da bli et spørsmål om hva som skjer med dem som ikke får helikoptre, forklarer han.

Barane understreker at Forsvaret også er bekymret over situasjonen.

– Vi er helt klart urolige når vi ser at mange av fartøyene ikke får de helikoptrene som de er tiltenkt, sier han.

Ingebrigtsen forteller at helikopterkapasiteten utgjør den viktigste beredskapen for dem som har sitt virke på havet, og de har dermed bedt om en snarlig orientering om status for innfasing av de nye redningshelikoptrene og kystvakthelikoptrene.

– Vi ønsker at ansvarlig departement utarbeider en konkret og forpliktende plan om alternativ beredskap inntil de nevnte kapasitetene er i operativ tjeneste, sier han.