HAUGESUND: I utkast til organisering har Helse Vest kommet med et forslag om å flytte revmatismekirurgi til Haukeland og Bergen.

Ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) tok saken opp i formannskapet i forrige uke. Et samlet formannskap stilte seg bak et rungende nei til Helse Vests forslag.

– Helse Fonna har svart på utkastet til ny organisering, og er negativ til forslaget. Ordføreren ber formannskapet om å uttrykke bekymring, sa ordfører Mohn til formannskapet, og ingen hadde innvendinger til det.

I dag har ordføreren sendt ut en pressemelding.

– Hvis Helse Vest sitt utkast til organisering av revmatologien på Vestlandet blir vedtatt, raseres Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, innleder ordføreren.

– Forslaget fra Helse Vest viser at de vil flytte kirurgien til Bergen og redusere pasientgrunnlaget med ca. 67 prosent innen revmatologi. Jeg kan ikke annet enn å oppfatte dette som en rasering, skriver Mohn i pressemeldingen.

Den tidligere kirurgen frykter for fagmiljøet og arbeidsplassene i Haugesund.

– Helse Vest viser at antall inngrep innen revmakirurgi reduseres i Bergen, men totalt på Vestlandet holder det seg. Det gjelder også HSR. Likevel skal kirurgien flyttes til Bergen. Revmatologien i Rogaland er samlet i Haugesund. Det vil nå Helse Vest splitte. Stavanger skal bygge opp en helt ny avdeling. Dermed reduseres pasientgrunnlaget fra ca. 500.000 til 170.000. Det vil bety reduksjon i stillinger og fare for oppsigelser blant de ansatte, frykter ordføreren.

– En alvorlig sak

Styreleder ved HSR, Bjørn Bugge er glad for at ordførerne støtter opp om dem.

– Jeg vil ikke selv bruke ordet "rasere", men det er en alvorlig sak. Det viktigste for oss er at tilbudet passer pasientene best. Vi har et godt tilbud her i Haugesund og et nytt, flott sykehus. Vi kjenner pasientgruppen og har en spesialitet få andre i landet har, sier han.

Bugge sier det for 2,5 år siden ble lagt ned flere sengeposter ved HSR på grunn av at flere pasienter i dag behandles poliklinisk.

Han sier at eventuelt vedtak vil bety at de mister noen pasienter som i dag benytter det polikliniske tilbudet, men at det ikke er snakk om en kritisk masse. Det er kirurgien de er mest redde for å miste, sier han.

– Vi har opparbeidet kompetanse over flere år som vi nå risikerer å miste. Vi har også et tett og godt samarbeid med Helse Fonna. Det ville være særdeles beklagelig om det legges til Haukeland, sier Bugge.

HSR sender sin uttalelse 1. juli.

Mener det er ulogisk

Mohns partikollega på Stortinget, Hege Haukeland Liadal uttaler seg også i pressemeldingen.

– Regjeringens sentralisering til de største byene på bekostning av bygder, små og mellomstore byer, forsterkes av forslaget til Helse Vest. Jeg trodde ikke at en av landets største revmatologiske avdelinger skulle utsettes for dette. Målet har jo vært å styrke de sterkeste fagmiljøene. Nå foreslås det motsatte, kommenterer Haukeland Liadal.

Sveinung Stensland (H) sitter i helsekomiteen på Stortinget. Han synes det er flott at ordføreren i Haugesund advarer mot eventuelle negative konsekvenser, men rister på hodet av Hege Haukeland Liadals snakk om sentralisering.

– Hun får det til å høres ut som en bestilling fra regjeringen. Utkastet fra Helse Vest bygger på en regional plan for framtidens revmatologi. Forslaget bygger på en faglig tilrådning og ikke regjeringens politikk, understreker Stensland.

Han skynder seg å si at det ikke virker logisk å flytte kirurgien fra revmatismesykehuset i Haugesund, og viser blant annet til nybygg med topp moderne operasjonsstuer.

– Jeg vil jobbe for at dette ikke skjer, men samtidig må vi politikere sette oss inn i saken og lytte til de faglige innspillene, sier Stensland.