– Jeg føler meg innelåst

Henning Øyvind Hope sliter med sterk kols. Han savner hjelpemiddelet som lar han bevege seg ut av døren.