HAUGESUND: Kartet som de har publisert på sine nettsider viser at små områder i Tysvær og Sveio har veldig høy forekomst av uran.

Geofysiker Odleiv Olesen i NGU sier at når uran brytes ned i naturens eget varmekraftverk, dannes den usynlige og radioaktive gassen radon. Den gir økt risiko for lungekreft.

Overingeniør Torleif Lauritsen forteller at det er ikke mulig å sette likhetstegn mellom uran i berggrunnen og radon i hus.

- Men uran er en viktig del i vurderingen av radonfare, sier han.

Statens strålevern anbefaler alle boligeeiere å gjennomføre radonmålinger.