I dag kan man velge hvor man vil få behandling uavhengig av fylke, og uten å tenke på hva dette vil koste. I 2020 benyttet 18.000 personer seg av fritt behandlingsvalg. Denne ordningen bidrar til lik tilgang på helsetjenester. Regjeringen vil nå skrote dette tilbudet.

Det vil føre til et ineffektivt system der verdifulle behandlingsplasser vil stå tomme. Vanlige folk er da nødt til å lide i kø til andre sykehus, og gå med lengre sykemelding. Dette finansieres av skattebetalerne. For flere mennesker med rus- og psykiske problemer hjelper det ikke å bli innlagt gang på gang å følge den samme planen gjentatte ganger. Disse to gruppene spesielt har et stort behov for et alternativt opplegg tilpasset hvert enkeltmenneske i det private helsevesenet. Dessverre vil dette tilbudet koste penger om man fjerner ordningen. Da er det bare de rike som vil benytte seg av private aktørene imens vanlige folk må stå på en lang venteliste, som kan være dødelig. Dette øker også de sosiale forskjellene.

I snitt koster en behandling gjennom en privat aktør 1/3 av det den samme behandlingen koster hos en offentlig aktør. Private aktører er også mye mer effektive å ta i bruk nye behandlingsmetoder, og de bidrar til mer konkurranse som resulterer i utvikling i begge sektorer og bedre kvalitet på tjenestene. Private helsetjenester har ofte mindre ventetid enn offentlige. For eksempel den private Colosseumklinikken sier at de normalt sett tar inn pasienter til utredning innen hjerte- og karsykdommer innen to uker. I motsetning til i det offentlige hvor ventetiden kan variere fra 3 til 12 måneder.

Så hvorfor avvikle denne ordningen?

Det viktigste er kvaliteten på tjenesten, ikke hvem som leverer den. FpU mener det er rett at hvert enkelt menneske skal få velge selv hvor og hvilken klinikk som passer seg og sine behov best. Det viktigste er enkelt menneske har det bra og blir behandlet på en forsvarlig måte, og de må ha mulighet til å velge hva som er best i deres situasjon. Det er galskap av regjeringen å nedprioritere noe så alvorlig som menneskeliv.