Med tanke på all elendigheten alkoholen fører med seg, vil en alkoholfri gågate i Haugesund bare være av det gode. Byen har ikke så mye annet å være stolt av.

Nå er det rundt hundre utesteder med skjenkebevilling i byen, det må holde. De fleste skjenkestedene holder til på Indre kai, og dersom man er så veldig øltørst, er det ikke mange meter fra Haraldsgata og dit.

En så kort strekning må man klare å bevege seg mot.

Alkohol er greit for de som klarer å passe måten. Dessverre gjør ikke alle det. Og det er ikke få mennesker som har fått ødelagt livet sitt på grunn av overforbruk. Hvor mange ekteskap som har havarert på grunn av alkoholmisbruk, er det umulig å få tall på.

Men at det er mer enn 1 million som rammes av misbruket, kan man trygt hevde. For i tillegg til den alkoholiserte, er også barn og arbeidsgivere direkte berørt.

Dessuten er det på langt nær bare KrF-ere som sier nei til alkohol, det gjør mange andre også. Man behøver på ingen måte å være kristen for å være motstander av skjenkesteder i en gate hvor det går folk i alle aldre. Og med ulike meninger om alkohol.

At Haugesund har den eneste alkoholfrie gågata i Europa, må man bare være stolt av. Utenfor bygrensen er det vel bare Vamp og FKH som markedsfører Haugesund.

Så nå er det opp til politikerne å være voksne nok til å stemme for planen. Det vil bare være helt enestående.