SVEIO: Det er Bellona, Bremnes Seashore og ABB som satser på helelektrisk lakseoppdrett i Sveio.

Våren 2018 la de tre aktørene fram mulighetsstudien «Laks på landstrøm», som viste at helelektrifisering av norske oppdrettsanlegg i sjø kan kutte 300.000 tonn CO₂-utslipp. Det tilsvarer utslippene fra 150.000 fossilbiler.

Nå skal de realisere løsningene fra studien på pilotlokaliteten i Sveio.

– Målet er at vi i skal få en elektrisk arbeidskatamaran og elektrisk notvask i drift på lokaliteten Loddetå i 2019, sier Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore i en pressemelding.

Ingen har tatt teknologien i bruk

Anlegget på Loddetå skal ha elektriske båter og kraftkrevende elektrisk utstyr som henter strøm direkte fra merdkanten. Så langt har ingen tatt denne teknologien i bruk.

– Vi mener det er realistisk å helelektrifisere lokaliteten raskt. Vi er allerede i gang med planlegging og prosjektering for å øke effekten ut til merdene, sier Lars Wasa Andersen, salgsspesialist havbruk i ABB.

– Bremnes Seashore har vist initiativ og villighet til å satse. De har blant annet en elektrisk arbeidskatamaran i produksjon for bruk på lokaliteten. Helelektrifisering vil gi store kutt i drivstofforbruk og CO₂-utslipp, sier Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver for havbruk i Bellona.

Omtrent halvparten av norske oppdrettsanlegg har i dag strøm fra land og ut til fôrflåtene og andelen øker stadig. For å oppnå full miljøgevinst må også båter, notvaskere og annet utstyr drives med ren energi.

– Stor miljøgevinst

Bellona, Bremnes Seashore og ABB vil spre erfaring og kunnskap fra piloten med hele næringen når pilotprosjektet er ferdig.

– Teknologien er tilgjengelig allerede – nå skal vi vise at den fungerer i praksis. Det vil gi en stor miljøgevinst og rigge oppdrettsnæringen for det grønne skiftet, sier Anders Karlsson-Drangsholt i Bellona.

– Vi ønsker at hele oppdrettsnæringen går over til helelektrisk drift så raskt som mulig og vil veldig gjerne dele våre erfaringer med resten av næringa når vi er ferdige med piloten, sier Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore.