KORONA: En rekke tiltak er besluttet og gjelder fra natt til fredag.

Høyskoler, fagskoler og videregående skoler i Haugesund stenger fra fredag. Tiltakene gjelder fra natt til førstkommende fredag og til og med 26. mars. Enkelte videregående skoler stenger for undervisning allerede torsdag.

– Vi vedtar en lokal forskrift basert på risikonivået. Det betyr skjenkestopp for barer og restauranter. Treningssenter, svømmehaller, museer og offentlige kulturinstitusjoner stenger dørene. Det blir påbud om hjemmekontor i Haugesund kommune, redegjorde Thorbjørnsen for i formannskapet da det behandlet saken.

Under er hele forskriften som Haugesund vedtok. Tilsvarende gjelder for Karmøy og Tysvær. Vindafjord har også gjort samme vedtak, med unntak av paragraf sju om fysisk stenging av videregående skole, opplyser fungerende ordfører Tove Elise Olsen Madland.

- Vi ser ikke at så mange pendler den veien, altså fra Haugesund til Ølen, sier Madland.

Ordfører Osmund Våga i Bokn kommune sier onsdag kveld at de planlegger å gjøre et slikt vedtak torsdag. Vi har foreløpig ikke fått bekreftet at Sveio og Utsira innfører forskriften.

Forskriften

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å hindre eller begrense smitte av koronaviruset (SARS-CoV-2) gjennom forholdsmessige tiltak.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder alle personer, organisasjoner og virksomheter med fast eller midlertidig opphold i Haugesund kommune.

§ 3 Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

2. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.

2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

d. Museer.

e. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

f. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

Tros- og livssynshus kan holde åpent med de begrensninger som følger av forskriften § 4.

§ 4 Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Arrangement og private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler kan gjennomføres innendørs med inntil 10 personer. Private sammenkomster utendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 20 personer. Arrangementer utendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 50 personer.

Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.

§ 5 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 6 Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 7 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler, videregående skoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter slik at undervisningen skjer digitalt. Barn og unge med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når virksomhetene holder stengt, skal fortsatt gis tilbud. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

§ 8 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.Stevner, kamper og turneringer er ikke tillat. Dette gjelder ikke for toppidrett.

§ 9 Ansvar

Haugesund kommune tar ikke på seg økonomisk ansvar som skulle følge av pålagte tiltak etter denne forskriften.

§ 10 Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften er straffbart, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1.

§ 11 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 12. mars 2021 og gjelder til og med 26. mars 2021

(Denne saken er en oppdatert versjon av det som tidligere onsdag ettermiddag ble publisert i vårt korona-studio.)