KORONA: – Vi er nå inne i en ny fase av pandemien. Mange flere i landet vårt er vaksinert og dermed bedre beskyttet nå enn i midten av desember, sa Støre (Ap) på torsdagens koronapressekonferanse.

De siste ukene har over én million personer tatt vaksine, og regjeringen har sikret seg et stort antall selvtester.

– Dette gjør at vi i dag kan lette på mange av tiltakene som ble innført for fire uker siden, sa Støre.

Han sa at omikronviruset dominerer og at smitten øker raskt, men at langt færre blir alvorlig syke.

Her er de nye tiltakene:

Maks 10 personer på besøk

Regjeringen beholder meter-anbefalingen, munnbindpåbud og råd om maks 10 gjester i private hjem.

Regjeringen anbefaler alle å tenke gjennom hvor mange nærkontakter de har samlet sett.

– Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand, heter det i anbefalingene.

Det anbefales også god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Regjeringen beholder også anbefalingen om å holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

For øvrig videreføres også påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.

Skjenking til 23

Regjeringen fjerner delvis den nasjonale skjenkestoppen. Det blir nå lov å servere øl, vin og sprit fram til klokka 23.

– Skjenkingen skal skje ved bordene, og disse endringene trer i kraft i morgen, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på torsdagens koronapressekonferanse.

Tidligere på dagen rådet Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet regjeringen til å beholde begrensninger på skjenking, men åpnet for delvise lettelser.

«Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv i lys av gjeldende smittesituasjon. Dette må også sees opp mot prioriteringer av tiltak under andre områder og målgrupper», skrev Helsedirektoratet i sitt faglige råd til regjeringen, som ble offentliggjort torsdag ettermiddag.

Publikumsgrensen på arrangementer økes

Det åpnes for opptil 200 personer på innendørs arrangementer med faste sitteplasser.

Innendørs blir grensen på 200 personer med faste sitteplasser, men forutsetter at smittevernet blir ivaretatt. Det stiller krav til smittevern, avstand og munnbind.

Dersom det ikke er faste plasser økes antalllsbegrensningen til 30 personer, opplyste regjeringen på en pressekonferanse torsdag.

Barnehager og skoler

Regjeringen opphever det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager, men anbefaler å beholde nivået der smittenivået tilsier det.

Det blir slutt på undervisning på rødt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen.

Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen, heter det i tiltakene som regjeringen kom med torsdag kveld.

Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå, påpekes det.

Karanteneregler

Smittekarantene for øvrige nærkontakter til smittede personer, altså ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, blir erstattet av et testregime.

Øvrige nærkontakter anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5), men ikke å gå i karantene.

TISK-strategien endres for å bli mer bærekraftig gjennom en periode med økende smitte, følge helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Fortsatt hjemmekontor

Alle som kan ha hjemmekontor, skal fortsatt ha det, fastslår regjeringen.

De opprettholder bestemmelsen om at arbeidsgivere må sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig. Det anbefales å holde én meter avstand og bruke munnbind om avstanden ikke er mulig å overholde.

Helsemyndighetene anbefalte å beholde tiltaket. De mener det virker godt for å hindre smitte og er nokså lite inngripende.