Her vil de åpne The Viking Planet

Saken om opplevelsessenteret The Viking Planet er fortsatt til politisk behandling i de lokale kommunene. I mellomtiden forberedes det åpning i Kråkereiret i Haugesund.